Polityka Prywatności

ZASADY OGÓLNE

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem https://3dls.pl (dalej Serwis), akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych uczestników naszego Serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj Serwisu, i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail bądź numer telefonu. W szczególnych przypadkach, możesz zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne w celu realizacji zamówionej usługi (np. PESEL, NIP, dane adresowe itd.).

Twoje dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w przepisach Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych (dalej Administrator) jest właściciel Serwisu – firma 3DLS zarejestrowaną pod adresem 05-420 Józefów, ul. Gen. Sikorskiego 85A.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

Dane osobowe podane przez Ciebie w związku z zamówieniem usług dostępnych w Serwisie będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania tych usług. Podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy łączącej Cię z Administratorem. Ponadto dane będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze. Ewentualnie, dane te mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową łączącą Cię z Administratorem albo obrony przed takimi roszczeniami – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora jakim jest dochodzenia roszczeń oraz obroną przed roszczeniami.

Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być również przetwarzane do celów marketingowych, w tym zwłaszcza do celów wysyłki przesyłek marketingowych – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wówczas Twoja zgoda, ewentualnie niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego Administratora jakim jest marketing produktów i usług.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w związku z zawiera z nami umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). Dane osobowe przetwarzane do celów wysyłki marketingowych będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym współpracującym z nami na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych (np. Partnerzy – podwykonawcy usług, biuro rachunkowe, firma windykacyjna, firma realizująca przesyłki marketingowe itd.). Ponadto, w przypadku konieczności dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed roszczeniami, mogą być one przekazywane organom ścigania (np. Policja), sądom powszechnym, komornikom, mediatorom itd. Dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w takim przypadku wniesiony sprzeciw jest dla nas wiążący). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie możesz przesłać innemu administratorowi danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami.

PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika Serwisu, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W przypadku zbierania informacji o użytkownikach Serwisu zbierane są wyłącznie anonimowe dane w postaci zbiorczej, nie obejmujące danych osobowych.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne. Pliki cookies są przetwarzane przez firmę hostingową WEBD i utrzymywane.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkowników Serwisu oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
• utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów takich jak google, alfabet.

Zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania przez nich z plików cookies.
Informujemy, że w celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji o korzystaniu z Serwisu korzystamy z usługi Google Analytics oraz Clicky. https://policies.google.com/privacy

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.